Ostatni rodzaj broni myśliwskiej to tak zwana broń kombinowana, a więc śrutowo kulowa. Jej stosowanie jest wymuszone niektórymi łowiskami w Polsce, na których nie wiadomo jakie zwierzyny można się spodziewać. Czy to będzie lis, zając, a może dzik. Przez takie właśnie łowiska coraz większą popularnością cieszy się właśnie broń kombinowana.

W przypadku myśliwskiej borni kombinowanej mamy w praktyce trzy rodzaje broni: kniejówki, drylingi oraz bokdrylingi. Kniejówka to broń składająca się z dwóch luf, w której jedna z nich jest lufą śrutową, a druga kulową. Układ luf jest albo poziomy albo pionowy. Lufa kulowa zwykle w układzie pionowym znajduje się na górze, w układzie poziomym może być z lewej lub prawej strony. Kniejówka posiada dwa spusty (nie stosuje się tutaj przestawki). Jest to broń, która często wykorzystywana jest na polowaniach zbiorowych, a w dodatku jest tańsza oraz lżejsza od drylinga. Dryling jest to natomiast broń trójlufowa. Układy luf są różne. Mogą to być układy dwóch luf śrutowych horyzontalnych oraz niżej umiejscowionej lufy kulowej lub dwóch luf kulowych i lufy śrutowej znajdującej się pod nimi. Bokdrylingi mają nieco inne układy. Są one nie horyzontalne, a pionowe. Dryling posiada prócz typowych elementów broni łamanej również dodatkowo przestawkę. Odpowiada ona za ustawienie, która z luf ma będzie obsługiwana przez spust. Nieco inaczej jest w drylingach o dwóch lufach kulowych. Pchniecie przestawki powoduje także podniesienie się szczerbinki, która przy strzałach śrutowych jest opuszczona by nie przeszkadzać w prowadzeniu i składaniu się do celu. Drylingi są również wyposażane w lunety, które w przypadku małych krotności pozwalają również na oddanie precyzyjnego strzału z luf śrutowych.

Dryling to broń przeznaczona dla myśliwego oraz leśnika hodowcy. Jest o tyle uniwersalna, że pozwala na odpowiednią reakcję w niemalże każdej sytuacji jaką można spotkać na łowisku. Dryling pozwala na używanie grubego śrutu na zwierzęta większe, mniejszego na drobnicę, a kule na przykładowo dobicie chorego lub ranionego wcześniej grubego zwierza. Bardzo rzadko spotykane są drylingi z czterema lufami zwane firlingami. Drylingi jako broń bardziej skomplikowana oraz dająca większą swobodę polowania i lepsze przygotowanie jest bronią droższą. Jak to kiedyś powiedziała klasyk – za jakość się płaci – w tym przypadku te słowa znajdują potwierdzenie w rzeczywistości.